- Poljoprivredna proizvodnja i usluge;
 - Ugovaranje proizvodnje kod zadrugara i
   individualnih proizvodjača;
 - Vršimo sve usluge u ratarskoj proizvodnji
   od setve do žetve sa novim mašinama i
   opremom;
 - Prodaja pumpi za pretakanje goriva - uvoz
   iz Španije
                     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 OZZ "TERA NOVA" - Turija, 7. Jula br.1

 - Za usluge zadruge:
 Tel/Fax: 021/737-121
 Tel: 021/737098
 Mob: 063/507-323

 - Za prodaju pumpi za pretakanje goriva:
 Mob: 063/733-54-55

 E-mail: turinac@eunet.yu


 Tatić Nevena, Marko i Pavle
----------------------------------------------------------------------------------------------------